วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

IMC โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

ระบบต่างๆของโรงพยาบาล

ช่องทางรับข้อเสนอแนะออนไลน์

ระบบเภสัชสนเทศหลวงพ่อเปิ่น

Smart - Hospital

โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ

สถิติการเข้าชม

Poll สำรวจความคิดเห็น

ช่องทางหน่วยงานอื่นๆ

อัพเดทราคาน้ำมัน

ดูทั้งหมด

ตารางการให้บริการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
วัน
เวลา
แผนก
จันทร์
08.00 น.-16.00 น.
1.ตรวจโรคทั่วไป  2.วางแผนครอบครัว  3.ทันตกรรม  4.คลีนิกฝังเข็ม  5.แพทย์แผนไทย
6.กายภาพบำบัด  7.คลินิกสุขภาพจิต/ยาเสพติด 8.คลีนิกNAPHA 9.คลีนิกรับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ(PrEP)
อังคาร
08.00 น.-16.00 น.
1.ตรวจโรคทั่วไป  2.คลีนิกเบาหวาน  3.ทันตกรรม  4.คลีนิกฝังเข็ม  5.แพทย์แผนไทย
6.กายภาพบำบัด  7.คลินิกสุขภาพจิต/ยาเสพติด  8.คลีนิกNAPHA 9.คลีนิกรับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ(PrEP) คลีนิกวัณโรค 
พุธ
08.00 น.-16.00 น.
1.ตรวจโรคทั่วไป  2.คลีนิกฝากครรภ์  3.ทันตกรรม   4.แพทย์แผนไทย 5.กายภาพบำบัด 
6.คลีนิกสุขภาพจิต/ยาเสพติด  7.คลีนิกฝังเข็ม 8.คลีนิกNAPHA 9.คลีนิกรับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ(PrEP)
พฤหัสบดี
08.00 น.-16.00 น.
1.ตรวจโรคทั่วไป  2.คลีนิกวัยทอง  3.คลีนิกเบาหวาน  4.ทันตกรรม  5.คลีนิกฝังเข็ม
6.แพทย์แผนไทย  7.กายภาพบำบัด  8.คลีนิกสุขภาพจิต/ยาเสพติด 9.คลีนิกNAPHA 10.คลีนิกรับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ(PrEP)
13.00 น.-16.00 น.
1.คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ศุกร์
08.00 น.-16.00 น.
1.ตรวจโรคทั่วไป  2.วัคซีนเด็ก  3.คลีนิกสุขภาพจิต  4.คลีนิกฝังเข็ม  5.แพทย์แผนไทย
6.กายภาพบำบัด  7.คลีนิกสุขภาพจิต/ยาเสพติด 8.คลีนิกNAPHA 9.คลีนิกรับยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ(PrEP)
08.00 น.-12.00 น.
1.ทันตกรรม
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Snow

ตรวจสุขภาพข้าราชการ

องค์กร หน่วยงาน เน้นหมู่คณะ

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ตรวจเชื้อ Covid-19

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร/ID line : 086-1661594

QR Code