วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพโรคเรื้อรังที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
ทำบุญสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 03/01/2556)          
คลิ๊ก
2
ประชุมวิชาการ P4P ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 25/03/2556)      
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
3
ทำบุญสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 10/04/2556)          
คลิ๊ก
4
กิจกรรมสวดมนต์พุทธบูชาวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 23/05/2556)          
คลิ๊ก
5
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(สรพ)เข้าตรวจสอบวัดคุณภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น(วันที่ 27-28/06-2556)          
คลิ๊ก
6
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานสาธารณสุข(พกส)(วันที่ 05-07/56)
คลิ๊ก
         
7
ประกาศรับย้ายเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน 1 ตำแหน่งสนใจติดต่อที่ งานเภสัชกรรมชุมชน โทร 034-961113-9 ต่อ 106
ภก. นาจ เข็มแข็ง ในวันและเวลาราชการ(วันที่ 05-07-56)
           
8
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(วันที่ 19-08-56)
คลิ๊ก
         
9
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 อายุ 18-45 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายทันตกรรม โทร 034-961113 ต่อ 124,125 (วันที่ 24/06/2558)            
10
องค์กรคุณธรรมใส่ใจประชาชนเข้าความโปร่งใส Ita (วันที่ 03/07/2560)            
11
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 6-18 ก.ย. 2560 (วันที่ 08/09/2560)
คลิ๊ก
         
12
ประกาศรับสมัคร/รับย้ายบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติหรือเจ้าพนักงานเวชสถิติจำนวน 1 ตำแหน่งสนใจติดต่อที่งานประกันสุขภาพ 034-961115-9 ต่อ 109 หรือ 086-1661594 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันที่ 06/02/2561)