วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"


แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟื้น รพ.หลวงพ่อเปิ่น ให้บริการ กายภาพบำบัด และ กิจกรรมบำบัด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาอ่อนแรง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) การฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการนอนติดเตียง โรคกระดูกสันหลังคด โรคกระดูกทับเส้นประสาท ผู้ป่วยหลังผ่าตัด บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ผู้ที่มีภาวะปวด อักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ กระดูกหัก ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม การบำบัดทางศาสตร์พลังงาน เรกิ กายภาพบำบัด เพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรังรักษาหายได้โดยไม่ต้องใช้ยา บริการด้วยเครื่องมือทันสมัย การรักษาด้วยเครื่องช็อกเวฟ เลเซอร์ อัลตราซาวน์ กระตุ้นไฟฟ้า โดยทีม นักกายภาพบำบัด และ นักกิจกรรมบำบัด ผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้เราจะมีการประเมินการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการรักษา และปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

• บำบัดรักษาทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ

1.บำบัดอาการปวดคอ บ่า สะบัก

2.ออฟฟิศซินโดรม

3.ปวดไหล่ ข้อไหล่ติด เส้นเอ็นหน้าไหล่อักเสบ

4.ปวดข้อมือ ข้อศอก นิ้วล็อค

5.ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน/เสื่อม

6.ปวดเข่า เข่าเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ

7.เท้าพลิก รองช้ำ

• บำบัดรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท

1.บำบัดผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง แขน-ขาอ่อนแรงครึ่งซีก อัมพฤต อัมพาต

2.บำบัดผู้ป่วยพาร์กินสันำ

3.บำบัดผู้ป่วยอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก

• บำบัดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาต่างๆ

1.บำบัดอาการบาดเจ็บหลังการเล่นกีฬา เช่น ข้อเท้าพลิก เอ็นฉีก กล้ามเนื้ออักเสบหลังผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าเข่า นิ้วซ้น เป็นต้นำ

2.บำบัดด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการเล่นกีฬา นวดเพื่อกระตุ้น/ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆ

1.การรักษาด้วยความร้อนตื้น เช่น พาราฟิน แผ่นประคบร้อน

2.การรักษาด้วยความร้อนลึก เช่น คลื่นอัลตร้าซาวด์ คลื่นไมโครเวฟ

3.การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

4.การรักษาด้วยแสง เช่น เลเซอร์

5.การรักษาด้วยคลื่นกระแทก เช่น ช๊อกเวฟ

6.การรักษาด้วยเครื่องดึงหลังดึงคอแบบอัตโนมัติ

7.การรักษาด้วยการดัดดึงข้อต่อ

8.การรักษาด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

9.การรักษาด้วยเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อไหล่แบบอัตโนมัติ

10.การรักษาด้วยการออกกำลังกายและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เฉพาะบุคคล

1.โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการทำกิจวัตรประจำวัน ด้วยลู่วิ่งไฟฟ้าและ อ่างน้ำวน

2.การฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่นการยืน การเดิน ด้วยเครื่องฝึกยืนเดินแบบมีระบบช่วยพยุง

3.การฝึกการทรงตัวในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว ด้วยเครื่องฝึกการทรงตัวแบบมีข้อมูลป้อนกลับ

4.การฝึกออกกำลังแบบเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันการหกล้ม

1.ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่นการใช้งานแขนและมือในผู้ป่วยอัมพฤก อัมพาต

2.ให้บริการแก่ผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน เช่นกลืนลำบาก หรือ กลืนแล้วมีอาการลำลัก

3.ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร เช่นการฝึกพูดเบื้องต้น

4.ให้บริการฝึกการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

5.ให้บริการฝึกสมองเพื่อบำบัดภาวะสมองเสื่อม ด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัดและเครื่องมือ เช่นเครื่องบำบัดสมองและมือ

>>> ศูนย์ฟื้นฟู (+66) 3496 1113-9 132