วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพโรคเรื้อรังที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กลุ่มงานในโรงพยาบาล

ระบบต่างๆของโรงพยาบาล

ช่องทางรับข้อเสนอแนะออนไลน์

ระบบเภสัชสนเทศหลวงพ่อเปิ่น

Smart - Hospital

โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ

สถิติการเข้าชม

Poll สำรวจความคิดเห็น

ช่องทางหน่วยงานอื่นๆ

อัพเดทราคาน้ำมัน

ตารางการให้บริการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
วัน
เวลา
แผนก
จันทร์
08.00 น.-16.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป  วางแผนครอบครัว  ทันตกรรม  คลีนิกฝังเข็ม  แพทย์แผนไทย
กายภาพบำบัด  สุขภาพจิต
อังคาร
08.00 น.-16.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป  คลีนิกเบาหวาน  ทันตกรรม  คลีนิกฝังเข็ม  แพทย์แผนไทย
กายภาพบำบัด  คลินิกสุขภาพจิต
พุธ
08.00 น.-16.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป  คลีนิกฝากครรภ์  ทันตกรรม   แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด 
คลีนิกสุขภาพจิต  คลีนิกฝังเข็ม
พฤหัสบดี
08.00 น.-16.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป  คลีนิกวัยทอง  คลีนิกเบาหวาน  ทันตกรรม  คลีนิกฝังเข็ม
แพทย์แผนไทย  กายภาพบำบัด  คลีนิกสุขภาพจิต
13.00 น.-16.00 น.
คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื่้อรัง
ศุกร์
08.00 น.-16.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป  วัคซีนเด็ก  คลีนิกสุขภาพจิต  คลีนิกฝังเข็ม  แพทย์แผนไทย
กายภาพบำบัด  คลีนิกสุขภาพจิต
08.00 น.-12.00 น.
ทันตกรรม
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางโปรแกรมทัวร์สุภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
เวลา
กิจกรรม
06.30 น.
เดินทางถึงท่าน้ำวัดบางพระ นมัสการหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ
09.00 น.
ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี
09.30 น.
แวะชมสินค้า OTOP ในท้องถิ่น Coco D Coconut
- บริการนวดแผนไทยและอาหารว่าง
10.00 น.
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสามจอมทัพฯ พรับิดาสามเหล่าทัพฯ
11.00 น.
กราบนมัสการหลวงพ่อพุทธทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม
- ชมพิพิธพัณฑ์ชาวนาไทย พิพิธพัณฑ์เรือไทยภาคกลาง อุทยานมัสยา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดน้ำวัดลำพญา
- แวะซื้อองฝากของที่ละลึก ผัก/ผลไม้ ตามฤดูกาล
14.00 น.
ล่องเรือกลับวัดบางพระ
14.15 น.
แวะชมโฮมสเตย์ ชุมชนชาวจีน แวะชมของสะสมร่วมสมัย บ้านกัณฑารักษ์
15.00 น.
บรรยายความรู้เพื่อสุภาพ
15.30 น.
เดินทางกลับถึงท่าน้ำวัดบางพระ
หมายเหตุ : เวลาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รับจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ราคารวมอาหารว่าง คาราโอเกะ อาหารกลางวัน ไม่รวมรถรับส่ง

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014